Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE TUV Rheinland Wash Free Hand Sanitizer 2021-05-11 ~ 2025-03-27 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Hand sanitizer bottle (866) ZL 2020 3 0135972.8 Hand sanitizer bottle (866) APPEARANCE_DESIGN 2020-04-08 ~ Đã xác minh
Packing box (scrub) ZL 2019 3 0332026. X Packing box (scrub) APPEARANCE_DESIGN 2019-06-24 ~ Đã xác minh
Packaging bag (scrub) ZL 2019 3 0328861.6 Packaging bag (scrub) APPEARANCE_DESIGN 2019-06-23 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LIYALAN 5632702 LIYALAN Beauty & Personal Care>>Skin Care & Tools>>Face Care>>Face & Body Mask 2017-06-04 ~ 2027-06-04
LIYALAN 22852479 LIYALAN Beauty & Personal Care>>Skin Care & Tools>>Face Care>>Face & Body Mask 2018-02-20 ~ 2028-02-19
LIYAL'AN 22852479 LIYAL'AN 2019-01-01 ~ 2025-12-30

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này